SAN JOSE CITY


VISION

"San Jose City, Nueva Ecija: An Environment-Friendly Center for Sustainable Development of Agriculture, Industries, Trade, Commerce, and Services, tourism, Education, Technical Trainings and Research."

MISSION

"San Jose City shall develope a political, social, cultural and economic environment conducive for agro-industrial trade, service and technical training, governed by a transparent government."NEWS AND EVENTS

Engineering in Action (Jan. 24, 2021)

14 Photos | January 24, 2021


Pagsasaayos ng daan sa Sitio Caringayan, Brgy. Malasin at Brgy. Camanacsacan. 


Sa pamamagitan ng regular na pagsasaayos ng mga liblib na daan, mas napakikinabangan ng lungsod ang mga makinarya ng City Engineering....

..more