COVID-19 Bulletin »


Bagong Link sa Pagrerehistro para sa Bakuna Kontra COVID-19

Published: November 23, 2021 01:00 PMANUNSIYO:

Para sa mga San Josenio o taga-San Jose City na magpaparehistro sa bakuna, narito ang bagong link na kailangang gamitin:

https://dvas.dict.gov.ph/registration

Ang link na ito ay konektado na sa database ng Department of Infomation and Communications Technology (DICT). 

SINO ANG MGA DAPAT MAGPAREHISTRO?
- May edad 12 to 17 pataas
- 18 yrs old pataas (pinapayagan nang mag-walk-in ang age group na ito subalit pwede ring magparehistro sa link)
Sa pagpili ng LGU kung saan magpaparehistro, siguraduhing SAN JOSE CITY ang pipiliin. 
(Tingnan ang kalakip na larawan.)