Announcement »


BAWAL MUNA ANG CLOSE

Published: June 29, 2020 12:00 AM
Marami nang tao ang lumalabas.
Para ligtas, siguraduhing pinapanatili ang social o physical distancing.

Bawal muna ang close!