Announcement »


City Day Holiday Declaration

Published: August 09, 2021 01:00 PMAraw ng Lungsod San Jose

• Sa darating na ika-10 ng Agosto, ipagdiriwang natin ang ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag ng San Jose bilang isang lungsod na may temang: “Sama-sama, Nagkakaisa, Magtatagumpay laban sa Pandemya”

• Agosto 10, 1969 nang maisabatas ang RA No. 6051 na nagdedeklara bilang isang lungsod ang bayan ng San Jose.

• Sa bisa naman ng RA No. 9776 na pinagtibay noong Nobyembre 2009, itinakdang ‘special non-working holiday’ sa San Jose, Nueva Ecija tuwing Agosto 10 kada taon bilang paggunita sa pagkakatatag nito bilang lungsod. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.officialgazette.gov.ph%2F...%2Frepublic-act-no-9776%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tpooJD02g1TN9S1Fpoksmk6vhA6RcVvQWHYIArAHDppQ_go6lzef5sxo&h=AT3tvs3P68-Xwi62M-Y5eeHM8g47XSOPZ2eEOtLbLiA12FUxOdBy_1pUjiZFEMmXoAFf8DlEzDO2GRJS7JUM4S6xwGVAt9Cd9wOStOp4WlHB-wvxPfGkPsEgZIvqC3EwKRne&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1wkN-O_KFyCYS6NdRFce00TKoJvAe_G5P39BG5Vxg3l2hYY1XG0hIUr4hm9B3l7TU8Dv1YzpKzvC_JbHwyHdH6HixIu0pZ4bnYJHPwvLYFulukBkYuW88AutKrdpOVmyYztg2GYUSF86wfUMdB39AVx3phaRonMTPVdhYyDKYNdi0