COVID-19 Bulletin »


COVID-19 Vaccination Schedule for 2nd dose of SINOVAC only (July 8-9, 2021)

Published: July 06, 2021 05:00 AM   |   Updated: July 06, 2021 07:32 PM!! ATTENTION !!

COVID-19 Vaccination Schedule for 2nd dose of SINOVAC only

JULY 8: para sa mga nabakunahan ng first dose noong June 9-10
JULY 9: para sa mga nabakunahan ng first dose noong June 11-12

Paalala, ang schedule na ito ang susundin at hindi ang nakalagay sa inyong vaccination card.