Announcement »


Executive Order No. 48. S.2021

Published: November 18, 2021 01:00 PMREAD

EXECUTIVE ORDER NO. 48, s.2021
AN ORDER PROVIDING GUIDELINES ON CURFEW, FACE SHIELDS, AND SPORTS ACTIVITIES

Sa ilalim ng kautusang ito:
-  Hindi na MANDATORY o REQUIRED ang pagsusuot ng face shield, maliban sa mga pasilidad na pangkalusugan o medikal tulad ng ospital, klinika, laboratoryo, RHU, COVID-19 testing center, at iba pa. 
-  Ang CURFEW ay mula 11:00 PM hanggang 4:00 AM.
-  Bawal pa rin ang CONTACT SPORTS tulad ng basketball, boxing, football, soccer, martial arts, at iba pa.