COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 1st Dose (November 18, 2021)

Published: November 17, 2021 05:00 PMSAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION - FIRST DOSE

Narito ang listahan ng 200 may edad 12 hanggang 17 yrs old na nagparehistro online na maaari nang bakunahan sa HUWEBES, 8 AM hanggang 12 NOON lamang, Nobyembre 18, sa PAG-ASA Sports Complex. 

(SECOND DOSE naman mula 8 AM hanggang 3 PM sa mga nabakunahan ng MODERNA noong Oktubre 21).

MGA DAPAT DALHIN SA ARAW NG PAGBABAKUNA:
1. Kung may comorbidity ang bata, medical certificate na nagsasaad ng comorbidity ng batang babakunahan. 
2. Proof of filiation o dokumento na nagpapatunay ng relasyon o kaugnayan ng batang babakunahan at ng magulang o tagapag-alaga/guardian (gaya ng birth certificate). KUNG GUARDIAN ANG KASAMA, KAILANGAN NG KASULATANG MAGPAPATUNAY NA SIYA ANG GUARDIAN NG BATA (Notarized affidavit o barangay certification).
3. Valid ID ng bata at ng magulang o tagapag-alaga.
Bukod dito,  kailangang pirmahan ng magulang o tagapag-alaga ang Informed Consent Form at sasamahan ang bata sa araw ng pagbabakuna.

- HUWAG MAGPUYAT KUNG MAGPAPABAKUNA.
- Hindi muna tatanggap ng walk-in sa edad 12 hanggang 17.
- Tatanggap ng walk-in sa edad 18 pataas mula mula 8 AM hanggang 3 PM. 
- Sa mga nagparehistro, mangyaring dumating sa takdang oras.
- Ang registration form ay makukuha sa vaccination site (PAG-ASA).
- Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
- Magsuot ng face mask at face shield.
- Dumating sa takdang oras.
- Panatilihin ang physical distancing. 

#Resbakuna
#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado