COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 1st Dose (November 19, 2021)

Published: November 18, 2021 05:00 PMSAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION - FIRST DOSE

Narito ang listahan ng 100 may edad 12 hanggang 17 yrs old na nagparehistro online na maaari nang bakunahan sa BIYERNES, 8 AM hanggang 12 NOON lamang, Nobyembre 19, sa PAG-ASA Sports Complex. 

(Kasabay rin ang SECOND DOSE sa mga nabakunahan ng PFIZER noong Oktubre 22).
PAUNAWA: Hindi po muna tatanggap ng walk-in.

MGA DAPAT DALHIN SA ARAW NG PAGBABAKUNA:
1. Kung may comorbidity ang bata, medical certificate na nagsasaad ng comorbidity ng batang babakunahan. 
2. Proof of filiation o dokumento na nagpapatunay ng relasyon o kaugnayan ng batang babakunahan at ng magulang o tagapag-alaga/guardian (gaya ng birth certificate). KUNG GUARDIAN ANG KASAMA, KAILANGAN NG KASULATANG MAGPAPATUNAY NA SIYA ANG GUARDIAN NG BATA (Notarized affidavit o barangay certification).
3. Valid ID ng bata at ng magulang o tagapag-alaga.
Bukod dito,  kailangang pirmahan ng magulang o tagapag-alaga ang Informed Consent Form at sasamahan ang bata sa araw ng pagbabakuna.

- HUWAG MAGPUYAT KUNG MAGPAPABAKUNA.
- Hindi muna tatanggap ng walk-in sa edad 12 hanggang 17.
- Sa mga nagparehistro, mangyaring dumating sa takdang oras.
- Ang registration form ay makukuha sa vaccination site (PAG-ASA).
- Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
- Magsuot ng face mask at face shield.
- Dumating sa takdang oras.
- Panatilihin ang physical distancing.

#Resbakuna
#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado