COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 1st Dose (September 1, 2021)

Published: August 31, 2021 05:00 PMSAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION - FIRST DOSE

PAUNAWA: 

- NO WALK-IN. 
- Hindi pa rin nagbabakuna ng A4 sa dahilang wala pang ibinababang bakuna ang DOH para sa sektor na ito. Subalit kapag mayroon nang supply, agad magkakaroon ng A4 sa iskedyul.

Narito ang listahan ng grupong A1, A2 at A3 na naka-iskedyul bakunahan sa Miyerkoles, Setyembre 1, sa PAG-ASA Sports Complex.

Ang mga pangalan sa listahan ay makakatanggap din o maaaring nakatanggap na ng text o tawag mula sa kanilang barangay coordinator.

PAALALA:
- Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
- Group A3: Magdala ng katibayang may iniinom na maintenance medicine (reseta mula sa loob ng nakaraang 18 months o medical certificate).
- Group A1: Magdala ng katibayang health care worker o kapamilya ng health care worker (PRC ID, etc), valid visa o OFW contract, etc.
- Magsuot ng face mask at face shield.
- Dumating sa takdang oras.
- Panatilihin ang physical distancing.

#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado