COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose (July 8-9)

Published: July 06, 2021 10:00 AM   |   Updated: July 09, 2021 11:54 AMCOVID-19 Vaccination Schedule for 2nd dose of SINOVAC only

JULY 8: para sa mga nabakunahan ng first dose noong June 9-10

JULY 9: para sa mga nabakunahan ng first dose noong June 11-12

Paalala, ang schedule na ito ang susundin at hindi ang nakalagay sa inyong vaccination card.