COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose (November 16-17, 2021)

Published: November 15, 2021 03:49 PMREVISED COVID-19 VACCINATION SCHEDULE for 2nd DOSE ONLY

November 16 (1 PM - 4 PM)
SINOVAC - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 19

November 17 (1 PM - 4PM)
MODERNA - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 20