COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose (November 18, 2021)

Published: November 17, 2021 03:00 PMCOVID-19 VACCINATION SCHEDULE for 2nd DOSE ONLY

November 18 (8 AM - 3 PM)
MODERNA - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 21