COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - First Dose (November 13, 2021)

Published: November 12, 2021 05:00 PMCOVID-19 VACCINATION - FIRST DOSE

(UPDATE: MORNING ONLY, INCLUDING ADULTS)

Narito ang listahan ng 500 na may edad 12 hanggang 17 yrs old na nagparehistro online na maaari nang bakunahan sa SABADO NG UMAGA, Nobyembre 13, sa PAG-ASA Sports Complex.
 
Naka-iskedyul din bakunahan ng 1st dose bukas ang mga nagparehistrong may edad 18 yrs pataas. MAAARI RING MAG-WALK-IN ANG MAY EDAD 18 PATAAS SA SA UMAGA (8 AM to 12 noon).

MGA DAPAT DALHIN SA ARAW NG PAGBABAKUNA:
1. Kung may comorbidity ang bata, medical certificate na nagsasaad ng comorbidity ng batang babakunahan. 
2. Proof of filiation o dokumento na nagpapatunay ng relasyon o kaugnayan ng batang babakunahan at ng magulang o tagapag-alaga/guardian (gaya ng birth certificate).
3. Valid ID ng bata at ng magulang o tagapag-alaga.
Bukod dito,  kailangang pirmahan ng magulang o tagapag-alaga ang Informed Consent Form at sasamahan ang bata sa araw ng pagbabakuna.

- Hindi muna tatanggap ng walk-in sa edad 12 hanggang 17
- Sa mga nagparehistro, mangyaring dumating sa takdang oras.
- Ang registration form ay makukuha sa vaccination site (PAG-ASA).
- Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
- Magsuot ng face mask at face shield.
- Dumating sa takdang oras.
- Panatilihin ang physical distancing. 

#Resbakuna
#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado