COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (January 5, 2022)

Published: January 03, 2022 04:30 AMCOVID-19 VACCINATION SCHEDULE: January 5, 2022

FIRST DOSE para sa mga 12 taong gulang pataas

BOOSTER SHOT para sa mga kabilang sa Priority Group A1 (Healthcare Workers/Personnel), A2 (Senior Citizens), at A3 (Adults with comorbidity)

SECOND DOSE:
- Para sa mga nabakunahan ng Pfizer 1st dose noong December 15
- Para sa mga naka-iskedyul ng 2nd dose sa January 4, isasagawa ang pagbabakuna sa January 5

 PAUNAWA: Walang magaganap na pagbabakuna bukas, January 4.