COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - January 7, 2022

Published: January 06, 2022 03:22 PMCOVID-19 VACCINATION SCHEDULE: January 7, 2022

WALK-IN:
- FIRST DOSE para sa mga 12 taong gulang pataas
- BOOSTER SHOT para sa mga kabilang sa Priority Group A1 (Healthcare Workers/Personnel), A2 (Senior Citizens), at A3 (Adults with comorbidity)

- SECOND DOSE:
Para sa mga nabakunahan ng Sinovac, Moderna, at AstraZeneca 1st dose noong December 10
Para sa mga nabakunahan ng Pfizer 1st dose noong December 17