COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (June 5, 2021)

Published: July 04, 2021 05:00 PMPAUNAWA: NO WALK-IN

Narito ang listahan ng grupong A1, A2 at A3 na naka-iskedyul bakunahan ng unang dose bukas, July 5, sa PAG-ASA Sports Complex.

Ang mga pangalan sa listahan ay makakatanggap din ng text o tawag mula sa kanilang barangay coordinator.
PAALALA:

?? Magdala ng ID at sariling ballpen.
?? OFW’s: Magdala ng katunayang naka-schedule na ang pag-alis sa bansa (valid visa, contract, etc).
?? Group A3: Magdala ng katibayang may iniinom na maintenance medicine (reseta mula sa nakaraang 18 months o medical certificate).
?? Magsuot ng face mask at face shield.
?? Dumating sa takdang oras.
?? Panatilihin ang physical distancing.

#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado