COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (March 15-18, 2022)

Published: March 14, 2022 11:42 AMNarito ang schedule ng pagbabakuna sa linggong ito, Marso 15 hanggang Marso 18 
- Walk-in para sa lahat ng 5 taong gulang pataas
- Available ang 1st dose, 2nd dose at booster para sa adult population.

Public Market: March 15 & 16
WalterMart: March 17 & 18

PAALALA: 
- Kailangang may tatlong buwan na ang nakalipas mula nang mabakunahan ng second dose ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac, o Sputnik V bago magpa-booster shot (para sa mga 18yrs old pataas).
- Ang mga nabakunahan ng Janssen (J&J) ay maaaring makakuha ng kanilang booster shot makalipas ang dalawang buwan mula sa kanilang first dose.

HINDI MAAARING MAGPABAKUNA KUNG:
x may sakit gaya ng ubo, sipon, lagnat, sore throat, o iba pang sintomas ng COVID-19
x Close Contact o na-expose sa taong positibo sa COVID-19 hangga’t hindi pa tapos ang itinakdang quarantine period

Para sa mga katanungan ukol sa COVID-19 vaccination, tumawag sa City Health Office (CHO): 0949 313 4686