Announcement »


Manatiling ligtas ngayong Christmas!

Published: November 24, 2020 12:00 AM
Manatiling ligtas ngayong Christmas!

Patnubay para sa mga maglilibot sa Pailaw na bubuksan ngayong gabi, November 24. 

Ang mga ilaw ay mananatiling bukas mula 6 PM hanggang 10 PM araw-araw.