Announcement »


Refund ng Examination Fee sa Nakanselang March 15, 2021 CSC Exam

Published: August 17, 2021 03:00 PMPATALASTAS:

REFUND NG EXAMINATION FEE PARA SA NAKANSELANG MARCH 15, 2020 CAREER SERVICE EXAM-PAPER AND PENCIL TEST (CSE-PPT) 

Sa lahat ng residente ng Lungsod San Jose na nag-apply ng exam sa CSC field office ng Nueva Ecija na nais kumuha ng refund, magsadya lamang sa Tanggapan ng Pantauhang Panlungsod (CHRMO) sa 2nd floor, City Hall building at hanapin si Sir Joel o Moi.

Makipag-ugnayan sa telepono bilang (044) 951-1108 / 0956-073-3819 o sa Messenger: Chrmo lgusjc