Announcement »


Wear Mask!

Published: June 25, 2020 12:00 AM
Good morning, San Josenios!

Lalabas ka ba ng bahay?
Mag-ingat!
Siguraduhing may suot na face mask kung lalabas.