Programs, Projects and Activities »


Weekly Disinfection at Public Market (September 6, 2021)

Published: September 06, 2021 03:00 PMLingguhang desimpeksyon sa palengke. 
Sarado ang palengke tuwing Lunes ng hapon para sa gawaing ito.

Paalala sa mga namamalengke: 
Huwag magbaba ng face mask at panatilihin ang physical distancing.