News »


Welcome Ark Beautification

Published: July 16, 2020 12:00 AMLOOK:
Habang pinaiigiting ang pagpapatupad ng safety protocols laban sa COVID-19, tuloy pa rin ang pagpapaganda sa lungsod.

Sa kasalukuyan ay tinatamnan ng mga halaman ang Welcome Ark ng Lungsod San Jose sa Brgy Sto. Tomas at regular ding inaayos ang halaman sa center aisle.