#CONTACT USAPRIL 18, 2021Kabahagi ka sa pag-unlad ng San Jose!

Ang iyong boses ay mahalaga para sa pag-unlad ng ating lungsod.


Send your message or concerns to us by filling up the form below or you may contact us through the following Public Information Office (PIO) contact information:

Facebook Page: City of San Jose, Nueva Ecija
Email: piosanjosecity@gmail.com
Telephone: (044) 331-0667
Office Hours: 8:00am - 5:00pm, Mondays to Fridays

Thank you.