COVID-19 Bulletin

Updates, news and announcement in relation to COVID-19 Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 1st Dose (November 23, 2021)

Narito ang listahan ng 500 na may edad 12 hanggang 17 yrs old gayundin ang mga edad 18 pataas na nagparehistro online na maaari nang bakunahan sa MARTES, 8 AM hanggang 12 PM, Nobyembre 23, sa PAG-ASA Sports Complex. Kasama rin sa listahan ang mga nagpa-reschedule ng kanilang 2nd dose ng SINOVAC.
Published: November 24, 2021 10:56 AM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose (November 15-17, 2021)

November 15 (8AM-4PM)SINOVAC - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 18PFIZER - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 25November 16 (9AM-4PM)SINOVAC - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 19November 17 (9AM-4PM)MODERNA - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 20
Published: November 15, 2021 04:47 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 1st Dose (October 20, 2021)

Narito ang listahan ng grupong A1, A2, A3 at A4 na naka-iskedyul bakunahan sa Miyerkoles, Oktubre 20 sa PAG-ASA Sports Complex. Kasama rin dito ang ilan sa mga hindi nakapunta sa  nakaraang schedule ng kanilang first at second dose. 
Published: November 05, 2021 12:12 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 1st Dose (October 19, 2021)

Narito ang listahan ng grupong A1, A2 at A4 na naka-iskedyul bakunahan sa Martes, Oktubre 19 sa PAG-ASA Sports Complex. Kasama rin dito ang ilan sa mga hindi nakapunta sa  nakaraang schedule ng kanilang first at second dose.
Published: November 05, 2021 12:10 PM