#ANNOUNCEMENT-UPDATE # APRIL 20, 2021Manatiling ligtas ngayong Christmas!Manatiling ligtas ngayong Christmas!

Patnubay para sa mga maglilibot sa Pailaw na bubuksan ngayong gabi, November 24. 

Ang mga ilaw ay mananatiling bukas mula 6 PM hanggang 10 PM araw-araw.