#ANNOUNCEMENT-UPDATE OCTOBER 29, 2020Schedule ng Pagdalaw ng mga Barangay sa Pampublikong SementeryoLOOK:
Schedule ng pagdalaw ng mga barangay sa pampublikong sementeryo ayon sa napagkasunduan sa pulong ng mga Punong Barangay at Punong Lungsod Kokoy Salvador.
Ang pagbabantay sa sementeryo upang mapanatiling organisado ang pagdalaw ay pangangasiwaan ng mga barangay. 
Alinsunod sa IATF guidelines EO No. 52, ang mga pampubliko at pribadong sementeryo ay isasara mula Oct 29 - Nov 4.