#NEWSEVENTS SEPTEMBER 28, 2020City Engineering's Long-arm Back hoe in Action


Sa panahon ng tag-init, mahalaga ang kalinisan ng irrigation system para sa patubig sa mga magsasaka.

Bagama't ang irrigation system ay nasa pamamahala ng National Irrigation Authority, tumutulong din ang City Engineering Office sa desilting ng mga irigasyon upang mas madaling makaabot ang tubig sa mga sakahan.Photos

image
image
image