#NEWSEVENTS MARCH 02, 2021Oplan Kalinisan in Action (January 23)


Tuloy-tuloy ang regular na paglilinis ng Oplan Linis sa iba't ibang lugar sa lungsod. 

Ang maayos at malinis na kapaligiran ay nakagagaan ng pakiramdam kaya naman panatilhin natin ang kalinisan ng paligid. Huwag magkalat at magtapon ng basura kung saan-saan.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image