#NEWSEVENTS # JULY 08, 2020Physical distancing markers sa Public Market at City Hall


Sa #NewNormal, ang publiko ay pinakikiusapang sundin ang mga markers na ito bilang gabay sa napakahalagang social/physical distancing.

Lalo na ngayong Modified ECQ at paparating na GCQ kung saan dumarami ang mga taong nasa labas, ang pag-iingat ang makapagliligtas sa mapanganib na sakit na ito.

Tandaan: Laban sa COVID-19, kailangan layo-layo muna!Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image