#NEWSEVENTS # NOVEMBER 25, 2020City Engineering in Action


Road widening sa Villa Floresta
Road graveling sa Villa Marina at Kaliwanagan

Patuloy ang pagsasaayos ng City Engineering sa mga daan, pero may nakikita ka rin bang kalsada o daan na kailangang iayos?

Mag-message lang sa City of San Jose, Nueva Ecija kasama ang lokasyon at larawan, at ito ay makakarating sa City Engineering. Pupuntahan nila ang lugar upang tingnan kung ano ang nararapat na solusyon.Photos

image
image
image
image
image
image
image