#NEWSEVENTS # FEBRUARY 26, 2021OPLAN DALOY in action at Pinagcuartelan


Laging handa ang Oplan Daloy sa tag-ulan at mga bagyong parating.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image