#NEWSEVENTS # NOVEMBER 25, 2020OPLAN DALOY in action at Pinagcuartelan


Laging handa ang Oplan Daloy sa tag-ulan at mga bagyong parating.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image