#NEWSEVENTS # JANUARY 26, 2021IATF Resolution No. 88


IATF Resolution No. 88

Alinsunod sa IATF Resolution No. 88 na nagtatakda ng pagususuot ng face mask GAYUNDIN NG FACE SHIELD kapag nasa labas ng bahay, paalala lamang sa mga maglilibot sa Pailaw: 

Hindi makakapasok sa City Social Circle kung walang suot na face mask at face shield.