#NEWSEVENTS # JANUARY 26, 2021Engineering in Action (Jan. 7, 2021)


City Engineering in action:
Desilting ng irrigation canal sa Villa Floresta para sa maayos na daloy ng patubig sa mga magsasaka.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image