#NEWSEVENTS # APRIL 20, 2021Pagsasaayos ng daan sa Villa Floresta - Mount Williams


Pagsasaayos ng daan sa Villa Floresta - Mount Williams gamit ang bulldozer na ipinahiram ng Kapitolyo (Provincial Government) sa City Engineering Office.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image