#NEWSEVENTS # APRIL 20, 2021Weekly Disinfection at Public Market (March 8)


Lingguhang pagdidisimpekta sa Pamilihang Lungsod ng San Jose. 
Paalala: Sarado ang palengke tuwing hapon ng Lunes para sa gawaing ito.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image