#NEWSEVENTS # APRIL 20, 2021Oplan Kalinisan in Action (March 9, 2021)


OPLAN Kalinisan in action:
Sinuyod ng OPLAN Kalinisan team ang mga lugar ng Curamen, Calaocan, likod ng Sanctuario, at Malasin para sa kanilang paglilinis nitong mga nagdaang araw.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image