#NEWSEVENTS #FOOD FOR WORK PROGRA AUGUST 06, 2020Food for Work Program | Brgy. Bagong Sikat

September 22, 2016 12:10 PM


Alam nyo ba na mayroong programa ang lokal na pamahalaan na Food for Work?

Ang food for work ay bahagi ng “K” Outreach Program para sa mga nangangailangang residente ng bawat Barangay, kung saan tumutulong muna sila sa mga paglilinis gaya ng mga: baradong kanal, tambak na basura at iba pang dapat na linisin, bago mabigyan ng mga bigas at grocery items mula sa lokal na pamahalaan.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image