Programs, Projects and Activities
Engineering in Action (June 7, 2021)

City Engineering | OPLAN Daloy in action- Pagsasaayos ng daanan ng tubig sa Brgy. Calaocan - Brgy. Tulat- Paglilinis ng sapa sa Padilla St. at Sto. Niņo 1stMay nakikita ka bang nagtatapon ng basura sa mga daanan ng tubig? I-report sa barangay o sa PNP. Sama-sama nating pangalagaan ang kalikasan!
Published: June 10, 2021 02:40 PM

Oplan Daloy in Action (June 9, 2021)

City Engineering | OPLAN Daloy in actionDesilting sa mga daanan ng tubig sa Christianville Subd, Riverside, Brgy. Calaocan at Central Terminal.
Published: June 10, 2021 02:45 PM