COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule -1st Dose (September 2, 2021)

Published: September 01, 2021 05:00 PMSAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION - FIRST DOSE
PAUNAWA: 

- NO WALK-IN. 
- Magsisimula nang magbakuna ng Priority Group A4 (sa mga edad 40-59 yrs old muna).

Narito ang listahan ng grupong A1, A2, A3 at A4 na naka-iskedyul bakunahan sa Huwebes, Setyembre 2, sa PAG-ASA Sports Complex.

Ang mga pangalan sa listahan ay makakatanggap din o maaaring nakatanggap na ng text o tawag mula sa kanilang barangay coordinator.

PAALALA:
- Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
- Group A3: Magdala ng katibayang may iniinom na maintenance medicine (reseta mula sa loob ng nakaraang 18 months o medical certificate).
- Group A1: Magdala ng katibayang health care worker o kapamilya ng health care worker (PRC ID, etc), valid visa o OFW contract, etc.
- Magsuot ng face mask at face shield.
- Dumating sa takdang oras.
- Panatilihin ang physical distancing.

#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado