COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose Only (June 18, 2021)

Published: June 17, 2021 05:00 AM   |   Updated: July 09, 2021 11:56 AMNarito ang iskedyul ng mga babakunahan bukas, June 18, para sa ikalawang dose ng Sinovac. 
Ang mga pangalan sa listahan ay nabakunahan ng unang dose noong May 21. (Kung may nabakunahan ng unang dose ng Sinovac noong araw na iyon subalit wala sa listahan, magtungo lamang sa PAG-ASA Gym bukas.)

PAALALA:
?? Magdala ng ID at sariling ballpen.
?? Magsuot ng face mask at face shield.
?? Dumating sa takdang oras.
?? Panatilihin ang physical distancing.

PAUNAWA:
?? Ang iskedyul ng pagbabakuna ay depende sa ibinababang supply ng DOH.
#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado