Announcement »


Bilateral Tubal Ligation (BTL)

Published: April 25, 2024 09:00 AM"Libreng Pagtatali para sa Pagpaplano ng Pamilya"

Hinihikayat ito para sa mga kakabaihang edad 35 pataas na mayroon nang tatlong anak at nais magplano ng pamilya.

Magtungo lamang sa OLSJ sa April 29 para sa screening. Kung ikaw ay fit para sa ligation, gagawin ang procedure alin man sa mga sumusunod na araw: April 30 - May 1, May 4 at May 5.