Announcement »


Gabay para sa Locally Stranded Individuals

Published: May 26, 2020 12:00 AM
Bagong gabay para sa “LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS” ngayong panahon ng quarantine.

Mga importanteng punto na dapat malaman:
- PNP na ang magbibigay ng Travel Authority; hindi na LGU.
- Hindi na kailangan ng Certificate of Acceptance mula sa bayan na uuwian ng taong stranded.