Announcement »


Job Hiring for Seasonal Farm Workers (SFW)

Published: December 05, 2023 05:15 PMJOB HIRING FOR SEASONAL FARM WORKERS (SFW)

APPLICATION PERIOD: December 6-13, 2023 at the Public Employment Service Office (PESO), 2nd floor, San Jose City Hall Building

KWALIPIKASYON:
- Residente ng San Jose City at naninirahan dito nang hindi bababa sa dalawang taon
- Lalaki
- 30-45 taong gulang
- magsasaka (farm worker)
- malakas/malusog ang pangangatawan at mentally fit

PAUNANG KAHINGIAN (REQUIREMENTS):
Malinaw na kopya (photocopy) ng mga sumusunod:
-Passport
- Vaccine Certificate with booster vaccine
- Voter's Certificate/ID
- 6pcs passport-size picture with name tag
- long brown envelop
- black ballpen