COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccianation Schedule - 1st Dose (July 30, 2021)

Published: July 29, 2021 05:00 AM   |   Updated: August 02, 2021 12:00 PM?? SAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION - SINGLE DOSE J&J ??

PAUNAWA: NO WALK-IN

Narito ang listahan ng grupong A2 at A3 na naka-iskedyul bakunahan ng J&J vaccine (single dose only) bukas, July 30, sa PAG-ASA Sports Complex.

Ang mga pangalan sa listahan ay makakatanggap din o maaaring nakatanggap na ng text o tawag mula sa kanilang barangay coordinator.

PAALALA:
?? Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
?? Group A3: Magdala ng katibayang may iniinom na maintenance medicine (reseta mula sa loob ng nakaraang 18 months o medical certificate).
?? Magsuot ng face mask at face shield.
?? Dumating sa takdang oras.
?? Panatilihin ang physical distancing.

#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado