Announcement »


NATIONAL ID SYSTEM REGISTRATION STEP 2

Published: March 03, 2021 12:00 AM
Para sa kaalaman ng lahat ukol sa Step 2 Registration ng Philippine Identification System (PhilSys) o National ID System sa San Jose City:

Sa kasalukuyan ay hindi pa bukas ang Registration Center ng San Jose City.

Mangyari lamang na hintayin ang TEXT MESSAGE mula sa Philippine Statistics Authority (PSA) para sa Step 2 Registration o kung kailan kayo maaaring pumunta sa Registration Center.

Dalhin ang Appointment Slip, Primary at Secondary ID sa araw ng inyong schedule.

PSA - Nueva Ecija Facebook Page: https://www.facebook.com/PSANuevaEcija49