News »


Paghahanda sa Tag-ulan - Oplan Daloy

Published: May 14, 2020 12:00 AMHabang pinaghahandaan ng lungsod ang paglipat mula sa Enhanced Community Quarantine tungong General Community Quarantine, naghahanda rin ang Oplan Daloy sa paparating na panahon ng tag-ulan at bagyo.

Pinakikiusapan ang lahat na maging responsable sa paglilinis ng bakuran at pagtatapon ng basura, at huwag gawing basurahan ang mga daanan ng tubig sa lungsod tulad ng mga ilog, sapa, irigasyon, at kanal.

Ang pagkakalat at pagtatapon ng basura sa mga lugar na hindi dapat tambakan o tapunan ay iligal at ito ay may karampatang multa.