Announcement »


RFID Installation - Line Map

Published: December 04, 2020 12:00 AM
TINGNAN:
Ruta ng mga sasakyang pipila para sa instalasyon ng RFID sticker sa City Hall sa Dec 5. 
Paalala:
1. Pumila lamang sa rutang ito. 
2. Dumating sa itinakdang oras ng appointment. 
3. Tanging ang mga may confirmed registration lamang na naibigay noong Dec 1 ang maaaring pumila at magpakabit ng sticker. 
4. Ang kalahati ng Cardenas Street ay one way lamang para sa mga sasakyang patungong City High, habang ang kalahati ay RFID lane patungong City Hall. 
5. Drive safe, follow traffic rules, and observe COVID-19 safety protocols!