COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose ONLY (June 3-8, 2021)

Published: June 02, 2021 03:00 AM   |   Updated: July 09, 2021 11:59 AM?? ATTENTION??

COVID-19 Vaccination Schedule for 2nd dose only

JUNE 3 & 7: para sa mga nabakunahan ng first dose ng AstraZeneca noong March 25, 26, 27, 29, 30 at April 6 
JUNE 4: para sa mga nabakunahan ng first dose ng Sinovac noong May 6-7 
JUNE 8: para sa mga nabakunahan ng first dose ng Sinovac noong May 10-11

PAUNAWA:
Ang schedule na ito ang susundin, at hindi ang nakalagay sa inyong vaccination card.