Executive Orders »


EXECUTIVE ORDER NO. 14, S.2021

Published: April 12, 2021 09:00 AM   |   Updated: January 13, 2022 01:00 PM
READ ??????
EXECUTIVE ORDER NO. 14, S.2021

An order implementing stern guidelines in consonance with Resolution No. 109-A, s.2021 of the National IATF for Emerging Infectious Diseases placing Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal under MECQ 

MGA MAHAHALAGANG BAGAY NA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA EO NA ITO: 
?? Kailangang sumunod sa minimum health standards sa lahat ng pagkakataon. Mahigpit na pagpapatupad ng pagsusuot ng face mask at face shield sa mga pampublikong lugar.
?? Bawal lumabas ang may edad 17 yrs pababa at 66 yrs pataas, gayundin ang mga buntis, mga may sakit sa immune system, may co-morbidity, o iba pang health risks, maliban kung nasasakop ng probisyon ng EO na ito. 
?? Bawal ang anumang uri ng mass gathering.
?? Ang mga kasal, binyag, libing at iba pang okasyon tulad ng birthday, o reunion ay kailangang limitado lamang sa sampung katao. 
?? Pansamantalang ipinatitigil ang operasyon ng mga sumusunod:
        ? Pampublikong resort (pwede ang paupahang resort kung eksklusibo sa 10 katao lamang ang kabuuan)
        ? Beerhouse/ pub/ club/ karaoke bar
        ? Sabong
        ? Amusement center, playground, playroom, kiddie ride, gaming  arcade
?? Lahat ng mga negosyong hindi nabanggit sa taas ay maaari lamang magpatuloy sa kanilang operasyon hanggang 30% capacity. (Hindi kasama rito ang frontline health care services & establishments.)
?? Ang mga relihiyosong pagtitipon ay kailangang limitado lamang sa 30% capacity. 
?? Ang mga pagpupulong na ginaganap sa isang events place ay kailangang essential business gathering lamang, at sinusunod ang 30% venue capacity.
?? Ang mga ahensyang nasyonal ng pamahalaan hangga’t maaari ay hindi muna dapat gumawa ng mga aktibidad na may maramihang pagtitipon. 
?? Hindi hinihikayat ang pagdalaw sa ibang bahay, kamag-anak man o hindi.  
?? Ang curfew ay mula 9 PM hanggang 4 AM. 
?? Epektibo ang EO na ito mula April 12 hangggang may panibagong anunsyo.