Executive Orders »


Executive Order No. 40, S. 2021

Published: October 13, 2021 01:00 AM   |   Updated: January 14, 2022 01:06 PMREAD!

Executive Order No. 40, S. 2021
An Order further amending EO No. 17 and Sections 6 & 7 of EO No. 37, S. 2021

Mahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa kautusang ito:
- Pinapayagan nang mag-operate ang mga gym at spa subalit hanggang 10% capacity lamang
- Pinapayagan na ang dine-in sa lahat ng kainan subalit hanggang 10% capacity lamang